29η SciFY Academy με θέμα, "Επιστήμες & Τεχνολογία στη Δημόσια Σφαίρα"