Υπηρεσίες

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Yπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (online ανάγνωση, μεταφόρτωση, παραγγελία)
Ψηφιακά Αποθετήρια
Ενιαία αναζήτηση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου - SearchCulture.gr
Ενιαία αναζήτηση ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου οpenarchives.gr
Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων – ΕΚΤ ePublishing
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και ΑΒΕΚΤ e-opac
ΜΗΤΙΔΑ - Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ" για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού
Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Παραγγελία Πλήρων Κειμένων - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Κλασικό Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ
Εκπαιδευτικές Δράσεις Βιβλιοθήκης
Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο (free Wi-Fi) στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ. Δημαράς
Yπηρεσίες προς οργανισμούς
Υπηρεσία Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Αποθετηρίων EKT
Yπηρεσία οpenABEKT για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης
Ένταξη συλλογών στο SearchCulture.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω του openarchives.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω της διαδικτυακής πύλης "η Αργώ"
Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές για το ψηφιακό περιεχόμενο
Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακών/ψηφιοποιημένων αρχείων
Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ΕΚΤ ePublishing) για περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών EKT ePublishing
Υπηρεσία online κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
ΑΒΕΚΤ - σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ
Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning
Ανοικτά Βιβλιογραφικά Δεδομένα
Eκκαθάριση Δικαιωμάτων
Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (συστήματα CRIS)
Υπηρεσία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ